• Reklamy

Bri BEC - Elitný klub chovateľov britských mačiek.

debata o organizáciach a kluboch...
  • Reklamy

Bri BEC - Elitný klub chovateľov britských mačiek.

Odoslaťod Peter Polák 23.7.2005 12:10

Link: http://www.bribec.cats.sk

Mačacia smotánka? Nie. Tí najkrajší z najkrajších? Dúfame a pracujeme na tom, ale ani to nie. British Breeders Elite Club nie je o kráse, talente, inteligencií, ale o kvalite a zdraví našich „britiek" a o našom vzťahu k nim.

Kto sme?
Sme mladší, starší, úspešní, i tí menej úspešní, ženy i muži a zaujíma nás jediné. Zdravie a šťastný život nádherných a ušlachtilých Britských mačiek.

Prečo sme tu?
Pretože už sa nemôžeme pozerať na ľudí, pre ktoré sú mačky iba prostriedkom na dosiahnutie zisku, na „chovateľov", ktorí svoje mačky chovajú po pivniciach, v klietkach, zavreté v búdkach na záhrade, v špine, zápachu, ktorí svoje zvieratká nechajú o hlade a nikdy sa s ním nepomaznajú. Chceme združiť všetkých serióznych chovateľov, ktorí Vás nepošlú na lampáreň, keď je Vaše mačiatko z ich chovu choré, ktorí Vám ochotne a kedykoľvek poskytnú pomoc, radu, ktorí radšej sami nebudú jesť než aby upreli mačke jej hovädzie mäsko. Chceme, aby verejnosť mala istotu, že ak si kúpi mačiatko z akejkoľvek chovnej stanice, ktorá patrí do nášho klubu, nedostane vystresované a nesocializované mača, ale veselého, hravého, a maznavého plyšáčika.

Čo je náš cieľ?
Združiť všetkých chovateľov Britiek, ktorí rešpektujú chovateľský poriadok, nemnožia pre peniaze, svoje mačky pravidelne očkujú, kŕmia kvalitným krmivom a hlavne – ktorí mačky milujú nadovšetko na svete.

Čo garantujeme?
Sľubujeme, a tento klub sme vytvorili pre to, aby sa už nikdy nestalo, že si kúpite mačiatko, ktoré má genetické choroby, je nesocializované, prípadne Vám zomrie v náručí len preto, ľe jeho chovateľovi bolo ľúto ho zaočkovať. V skratke povedané, garantujeme Vám kvalitné a šťastné mačiatko, ktoré Vám bude robiť radosť miesto starostí. Garantujeme Vám, že chovatelia v našom klube budú mať viac ako len základné znalosti chovu, genetiky a zdravia mačiek. Garantujeme, že si kúpite mačiatko od seriózneho a slušného chovateľa a nie množitela mačiek.

Veríme, že sa nám podarí spoločnými silami zbaviť sa chovateľov, ktorí sú schopní predať „zvyšné" mačatá na pokusy, namiesto, aby sa o ne s láskou starali.
Veríme, ľe presvedčíme verejnosť, že je lepšie investovať do mačiatka z chovu seriózneho chovateľa, pretože budú mať istotu, že si kupujú mačiatko a nie chlpatý uzlík nešťastia.
Veríme, že sa Vám dostaneme do povedomia ako ľudia, ktorí pomôžu, poradia a nezáleží im na peniazoch, ale na ľuďoch, k akým sa ich Britské bábätko dostane.

Veríme, ľe nás v našej snahe podporíte a ďakujeme za všetky mačky, ktoré sa možno vďaka Vám už nenarodia do života plného trápenia a chorôb.

Tím BriBEC-u
Naposledy upravil Peter Polák dňa 27.8.2005 19:16, celkovo upravené 1 krát.
Ako sa chováš ku zvieratám, taký si človek - Peter Polák
Láska ku zvieratám ide cez žalúdok.

Obrázok
Obrázok
Obrázok používateľa
Peter Polák
Administrátor
Administrátor


 
Príspevky: 1923
Založený: 9.5.2005 18:33
Pohlavie: Muž
Počet mačiek: 4
Skutočné meno: Peter Polák

Reklamy

Re: Bri BEC - Elitný klub chovateµov britských mačiek.

Odoslaťod Prskavka 23.7.2005 14:41

Peter Polák napísal:Link: http://www.bribec.cats.sk

Mačacia smotánka? Nie. Tí najkrająí z najkrająích? Dúfame a pracujeme na tom, ale ani to nie. British Breeders Elite Club nie je o kráse, talente, inteligencií, ale o kvalite a zdraví naąich „britiek" a o naąom vz»ahu k nim.

Kto sme?
Sme mladąí, starąí, úspeąní, i tí menej úspeąní, ľeny i muľi a zaujíma nás jediné. Zdravie a ą»astný ľivot nádherných a uąlachtilých Britských mačiek.

Prečo sme tu?
Pretoľe uľ sa nemôľeme pozera» na µudí, pre ktoré sú mačky iba prostriedkom na dosiahnutie zisku, na „chovateµov", ktorí svoje mačky chovajú po pivniciach, v klietkach, zavreté v búdkach na záhrade, v ąpine, zápachu, ktorí svoje zvieratká nechajú o hlade a nikdy sa s ním nepomaznajú. Chceme zdruľi» vąetkých serióznych chovateµov, ktorí Vás nepoąlú na lampáreň, keď je Vaąe mačiatko z ich chovu choré, ktorí Vám ochotne a kedykoµvek poskytnú pomoc, radu, ktorí radąej sami nebudú jes» neľ aby upreli mačke jej hovädzie mäsko. Chceme, aby verejnos» mala istotu, ľe ak si kúpi mačiatko z akejkoµvek chovnej stanice, ktorá patrí do náąho klubu, nedostane vystresované a nesocializované mača, ale veselého, hravého, a maznavého plyąáčika.

Čo je náą cieµ?
Zdruľi» vąetkých chovateµov Britiek, ktorí reąpektujú chovateµský poriadok, nemnoľia pre peniaze, svoje mačky pravidelne očkujú, kŕmia kvalitným krmivom a hlavne – ktorí mačky milujú nadovąetko na svete.

Čo garantujeme?
Sµubujeme, a tento klub sme vytvorili pre to, aby sa uľ nikdy nestalo, ľe si kúpite mačiatko, ktoré má genetické choroby, je nesocializované, prípadne Vám zomrie v náručí len preto, ľe jeho chovateµovi bolo µúto ho zaočkova». V skratke povedané, garantujeme Vám kvalitné a ą»astné mačiatko, ktoré Vám bude robi» rados» miesto starostí. Garantujeme Vám, ľe chovatelia v naąom klube budú ma» viac ako len základné znalosti chovu, genetiky a zdravia mačiek. Garantujeme, ľe si kúpite mačiatko od seriózneho a sluąného chovateµa a nie mnoľitela mačiek.

Veríme, ľe sa nám podarí spoločnými silami zbavi» sa chovateµov, ktorí sú schopní preda» „zvyąné" mačatá na pokusy, namiesto, aby sa o ne s láskou starali.
Veríme, ľe presvedčíme verejnos», ľe je lepąie investova» do mačiatka z chovu seriózneho chovateµa, pretoľe budú ma» istotu, ľe si kupujú mačiatko a nie chlpatý uzlík neą»astia.
Veríme, ľe sa Vám dostaneme do povedomia ako µudia, ktorí pomôľu, poradia a nezáleľí im na peniazoch, ale na µuďoch, k akým sa ich Britské bábätko dostane.

Veríme, ľe nás v naąej snahe podporíte a ďakujeme za vąetky mačky, ktoré sa moľno vďaka Vám uľ nenarodia do ľivota plného trápenia a chorôb.

Tím BriBEC-u


Veµmi pekná myąlienka, veµmi pekné stránky, len ąkoda, ľe iba pre chovateµov Britiek....ziąlo by sa aj pre iné plemená :wink: . Drľím palce.
Andrea

Erish, *16. júna 2005, DOM
Ela, kastrát *17. júna 2005, DOM
Merlin, kastrát *cca 12.septembra.2005, DOM
Alex /Kex/, *1.apríla 2004, drsnosrstý foxteriér
Ness /Aida Concord from Zliv/, *17.februára 2006, drsnosrstý foxteriér

Ena, kastrát *16. júna 2005, +4. septembra 2009, DOM
_______________________________________
Fox a mačka, to je veselá naháňačka. :cica2:
Obrázok používateľa
Prskavka
Cat eXpert
Cat eXpert


 
Príspevky: 396
Založený: 1.7.2005 8:54
Bydlisko: Stupava
Pohlavie: Žena

Reklamy

Re: Bri BEC - Elitný klub chovateµov britských mačiek.

Odoslaťod Bea 24.7.2005 8:25

Prskavka napísal:
Peter Polák napísal:Link: http://www.bribec.cats.sk

Mačacia smotánka? Nie. Tí najkrająí z najkrająích? Dúfame a pracujeme na tom, ale ani to nie. British Breeders Elite Club nie je o kráse, talente, inteligencií, ale o kvalite a zdraví naąich „britiek" a o naąom vz»ahu k nim.

Kto sme?
Sme mladąí, starąí, úspeąní, i tí menej úspeąní, ľeny i muľi a zaujíma nás jediné. Zdravie a ą»astný ľivot nádherných a uąlachtilých Britských mačiek.

Prečo sme tu?
Pretoľe uľ sa nemôľeme pozera» na µudí, pre ktoré sú mačky iba prostriedkom na dosiahnutie zisku, na „chovateµov", ktorí svoje mačky chovajú po pivniciach, v klietkach, zavreté v búdkach na záhrade, v ąpine, zápachu, ktorí svoje zvieratká nechajú o hlade a nikdy sa s ním nepomaznajú. Chceme zdruľi» vąetkých serióznych chovateµov, ktorí Vás nepoąlú na lampáreň, keď je Vaąe mačiatko z ich chovu choré, ktorí Vám ochotne a kedykoµvek poskytnú pomoc, radu, ktorí radąej sami nebudú jes» neľ aby upreli mačke jej hovädzie mäsko. Chceme, aby verejnos» mala istotu, ľe ak si kúpi mačiatko z akejkoµvek chovnej stanice, ktorá patrí do náąho klubu, nedostane vystresované a nesocializované mača, ale veselého, hravého, a maznavého plyąáčika.

Čo je náą cieµ?
Zdruľi» vąetkých chovateµov Britiek, ktorí reąpektujú chovateµský poriadok, nemnoľia pre peniaze, svoje mačky pravidelne očkujú, kŕmia kvalitným krmivom a hlavne – ktorí mačky milujú nadovąetko na svete.

Čo garantujeme?
Sµubujeme, a tento klub sme vytvorili pre to, aby sa uľ nikdy nestalo, ľe si kúpite mačiatko, ktoré má genetické choroby, je nesocializované, prípadne Vám zomrie v náručí len preto, ľe jeho chovateµovi bolo µúto ho zaočkova». V skratke povedané, garantujeme Vám kvalitné a ą»astné mačiatko, ktoré Vám bude robi» rados» miesto starostí. Garantujeme Vám, ľe chovatelia v naąom klube budú ma» viac ako len základné znalosti chovu, genetiky a zdravia mačiek. Garantujeme, ľe si kúpite mačiatko od seriózneho a sluąného chovateµa a nie mnoľitela mačiek.

Veríme, ľe sa nám podarí spoločnými silami zbavi» sa chovateµov, ktorí sú schopní preda» „zvyąné" mačatá na pokusy, namiesto, aby sa o ne s láskou starali.
Veríme, ľe presvedčíme verejnos», ľe je lepąie investova» do mačiatka z chovu seriózneho chovateµa, pretoľe budú ma» istotu, ľe si kupujú mačiatko a nie chlpatý uzlík neą»astia.
Veríme, ľe sa Vám dostaneme do povedomia ako µudia, ktorí pomôľu, poradia a nezáleľí im na peniazoch, ale na µuďoch, k akým sa ich Britské bábätko dostane.

Veríme, ľe nás v naąej snahe podporíte a ďakujeme za vąetky mačky, ktoré sa moľno vďaka Vám uľ nenarodia do ľivota plného trápenia a chorôb.

Tím BriBEC-u


Veµmi pekná myąlienka, veµmi pekné stránky, len ąkoda, ľe iba pre chovateµov Britiek....ziąlo by sa aj pre iné plemená :wink: . Drľím palce.


Pripájam sa, Prskavka. Aj mne sa tá myąlienka veµmi páči je honá toho, aby sa to skúsilo, ale tieľ mi v mysli vyvstala hneď otázka "prečo iba britky?" Prečo nie vąetky plemená a seriózni, zodpovední a láskaví chovatelia?

Ale inak drľím palce, aby sa myąlienka ujala, z vysokých nárokov sa neupustilo a aby to prináąalo ovocie v podpbe zdravých a ą»astných mačiatok a spokojných krmičov.
Bea STANKOVIČOVÁ

Bratislava

***************************************************************

P LESTER z Žitného ostrova, SK (bri a), kastrát, * 20.6.2003
GIC MERLIN Magic Kiwi ´s of Eulalie, CZ ( RAG n 03) , * 20.3.2005
CORY Linea Aurea, SK (Golden retriever), fenka, *18.3.1999-8.8.2011

Eulalie Fabien Christopher, CZ (RAG a 03)
Obrázok používateľa
Bea
BIG BOSS CATS
BIG BOSS CATS


 
Príspevky: 1258
Založený: 19.5.2005 11:39
Bydlisko: Bratislava
Pohlavie: Žena

Reklamy

Odoslaťod armani 27.8.2005 18:42

Veľmi pekná, ušlachtilá a potrebná myšlienka. Len ma napadá tiež myšlienka prečo len britky? Chovateľia ostatných plemien nemajú záujem o podobnú organizáciu?
Igor Kováčik
Bonifác MCO
Armani Giorgio Nobilis Felis CZ, MCO as22

Toto sú moje praktické skúsenosti a môj osobný názor nepotvrdený žiadnymi vedeckými argumentami a preto nemusí byť pravdivý. No aj napriek tomu si za nim stojím. To len tak naokraj pre prípadných vrtákov.
Obrázok používateľa
armani
Cat eXpert
Cat eXpert


 
Príspevky: 443
Založený: 22.8.2005 20:31
Bydlisko: Trenčín
Pohlavie: Muž

Reklamy

odpoved

Odoslaťod Peter Polák 27.8.2005 19:07

armani napísal:Veľmi pekná, ušlachtilá a potrebná myšlienka. Len ma napadá tiež myšlienka prečo len britky? Chovateľia ostatných plemien nemajú záujem o podobnú organizáciu?

Neviem či ostatný nemajú záujem o podobnú organizáciu, ale BriBEC je len pre chovateľov britských mačiek... :TomyAngelo: :-D
Ako sa chováš ku zvieratám, taký si človek - Peter Polák
Láska ku zvieratám ide cez žalúdok.

Obrázok
Obrázok
Obrázok používateľa
Peter Polák
Administrátor
Administrátor


 
Príspevky: 1923
Založený: 9.5.2005 18:33
Pohlavie: Muž
Počet mačiek: 4
Skutočné meno: Peter Polák

Reklamy

Re: Bri BEC - Elitný klub chovateľov britských mačiek.

Odoslaťod kitekatka 20.3.2006 13:50

A člen BRIbec-u musí mať CHS ? Ale tiež by ma zaujímalo,prečo iba pre britky....myslím,že aj chovatelia iných plemien by mali záujem :-)
IC Mandy Z Zitneho Ostrova *22.7.2003 - 5.3.2012 BRI ns
Angie Modrý Smaragd - *24.12.2008 RAG a
Ragdolls Song Hailey - *24.3.2012 RAG n 03
Ragdolls Song Hannibal *24.3.2012 RAG n 03
Obrázok používateľa
kitekatka
Cat eXpert
Cat eXpert


 
Príspevky: 262
Založený: 28.2.2006 16:18
Pohlavie: Žena
Počet mačiek: 2

Reklamy

Re: Bri BEC - Elitný klub chovateľov britských mačiek.

Odoslaťod Peter Polák 13.4.2006 6:03

kitekatka napísal:A člen BRIbec-u musí mať CHS ? Ale tiež by ma zaujímalo,prečo iba pre britky....myslím,že aj chovatelia iných plemien by mali záujem :-)

Ano člen Bri BEC-u musí mať chovatelskú stnicu a skúsenosti, bližšie informácie nájdeš na webe http://bribec.cats.sk . Klub je orientovaný iba na britské mačky... :-) :TomyAngelo:
Ako sa chováš ku zvieratám, taký si človek - Peter Polák
Láska ku zvieratám ide cez žalúdok.

Obrázok
Obrázok
Obrázok používateľa
Peter Polák
Administrátor
Administrátor


 
Príspevky: 1923
Založený: 9.5.2005 18:33
Pohlavie: Muž
Počet mačiek: 4
Skutočné meno: Peter Polák

Reklamy  • Reklamy

Naspäť na Organizácie a kluby

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.

  • Reklamy
fb
cron