• Reklamy

Zakon o ochrane zvierat

diskusia o útulkoch a ochrane zvierat...
  • Reklamy

Zakon o ochrane zvierat

Odoslaťod janula 12.7.2005 9:10

Zákon č. 488/2002 Z.z. § 21

(1) Vlastník alebo drľiteµ zviera»a je povinný pri chove alebo drľaní zvierat zabezpeči» ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vz»ahu medzi prostredím a kazdým individuálnym zviera»om, ktorý s ohµadom na druh zviera»a, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručuje jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voµnos» pohybu, sociálne vz»ahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania sa , a to dodrľiavaním poľiadaviek na

a) kontrolu zvierat,
b) ustajnenie zvierat a na pouľívané zariadenia,
c) kŕmenie, napájanie a podávanie iných látok,
d) chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,
e) vedenie záznamov,
f) prepravu zvierat,
g) vykonávanie pokusov na zvieratách a na chov a adodávanie zvierat na vykonávanie pokusov na nich,
h) ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania,
i) ochranu divých zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí,
j) ochranu spoločenských zvierat.

(2) Zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je kaľdé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného pokusného dôvodu, ktorým sa

a) spôsobí zviera»u trvalé alebo dlhodobé poąkodenie zdravia,
b) spôsobí zviera»u trvalé alebo dlhodobé poruąenie neobnoviteµných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, odrohovania teliat do veku osem týľdňov za dodrľania podmienok zabraňujúcich roząirovaniu chorôb
c) spôsobí zvira»u trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
d) prekračujú biologické schopnosti zviera»a alebo sa spôsobuje neprimeraná boles», poranenie alebo utrpenie,
e) obmedzuje výľiva a napájanie zviera»a, čo poąkodzuje jeho zdravotný stav,
f) spôsobí zviera»u zbytočné utrpenie alebo boles» tým, ľe sa nevyliečiteµne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďaląie preľívanie spojené s trvalou boles»ou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
g) spôsobí zveira»u boles» alebo utrpenie tým, ľe sa pouľije ako ľivá návnada.

(3) Ďalej sa zakazuje

a) dopova» zvieratá alebo im podáva» omamné látky a chemické látky poąkodzujúce ich zdravie alebo navodzujúce ich nefyziologický stav, alebo podáva» im potravu obsahujúcu látky alebo predmety, ktoré im spôsobujú boles», utrpenie alebo ich inak poąkodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených pokusných dôvodov,
b) pouľíva» podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce boles» tak, ľe spôsobujú klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateµné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zviera»a,
c) zasahova» do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčąuje boles» alebo poąkodzuje zdravie zviera»a,
d) ątva» zviera proti zviera»u, cviči» alebo skúąa» zviera na inom ľivom zvierati okrem poµovníckeho výcviku psa spôsobom vylučujúcim poranenie zvierat a pouľíva» ľivé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov,
e) pouľi» ľivé zviera ako cenu alebo prémiu v sú»aľiach,
f) pouľi» ľivé zvieratá v umeleckej produkcii a v reklame bez oznámenia miestnemu prísluąnému orgánu veterinárnej správy a bez povolenia na také pouľitie,
g) propagova» týranie zvierat,
h) opusti» zviera s úmyslom zbavi» sa ho, za opustenie sa nepovaľuje vypustenie divého zviera»a do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoµuje zdravotný stav zviera»a a charakteristika prostredia,
i) usmrti» zviera bez primeraného dôvodu.

(4) Primeraným dôvodom na usmrtenie zviera»a je

a) prípad nutnej obrany a krajnej núdze
b) usmrtenie jatočného zviera»a alebo iného zviera»a vyuľívaného na získvanie produktov ľivočíąneho pôvodu,
c) usmrtenie zviera»a v schválenom pokuse,
d) bezbolestné usmrtenie zviera»a z dôvodu jeho nevyliečiteµnej choroby, závaľného alebo rozsiahleho poranenia alebo jeho veku, ak je jeho ďaląie preľívanie spojené s nepretrľitou boles»ou alebo utrpením, bezbolestné usmrtenie zviera»a po predchádzajúcom zbavení vedomia môľe vykona» len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zviera»a v naliehavých prípadoch, ak nemoľno rýchlo zabezpeči» pomoc veterinárneho lekára,
e) usmrtenie zvierat pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb a deratizácii,
f) usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je moľné zabezpeči» náhradnú starostlivos»,
g) ulovenie zviera»a povoleným spôsobom.

(5) Zákazy podµ odsekov 2 a 3 sa vz»ahujú len na stavovce.

(6) Vlastník alebo drľiteµ zviera»a je povinný zabezpeči» opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo neľiaduceho rozmnoľovania.

(7) ©tát a obce podporujú zriaďovanie a prevádzku vhodného počtu útulkov a karantén pre zvieratá.
Jana Ondrušková
Artuš zo Studénky, CZ (polosibírsky kocúrik, kastrát *12.6.2005)
Numto Surgut Sibirsk, CZ (SIB d23, kastrát *9.4.2005)
Obrázok používateľa
janula
Čestný člen
Čestný člen


 
Príspevky: 1606
Založený: 10.5.2005 10:24
Bydlisko: Nitra
Pohlavie: Žena

Reklamy

Odoslaťod janula 15.7.2005 13:17

A co takto diskusia k tomuto zakonu :?: Paci sa vam ten zakon, stretli ste sa s niekym, kto ho hrubo porusoval, pouzijete alebo pozili ste tento zakon v praxi .... :?: :cica2:
Jana Ondrušková
Artuš zo Studénky, CZ (polosibírsky kocúrik, kastrát *12.6.2005)
Numto Surgut Sibirsk, CZ (SIB d23, kastrát *9.4.2005)
Obrázok používateľa
janula
Čestný člen
Čestný člen


 
Príspevky: 1606
Založený: 10.5.2005 10:24
Bydlisko: Nitra
Pohlavie: Žena

Reklamy

Re: Zakon o ochrane zvierat

Odoslaťod Magda 12.10.2005 22:04

Neviem, či sa to hodí do tejto diskusie, ale dopočula som sa, že v okolí nášho činžáku niekto otrávil všetky túlavé mačky. Chcela by som zistiť, či je to pravda a ak áno, kto to urobil a prečo. Obrátila som sa mailom na obvodný úrad životného prostredia - ako riešia problém túlavých psov a mačiek, ale zatiaľ mi neodpísali. Neviete, čo s tým ? Mňa to strašne naštvalo ale najskôr musím zistiť či je to pravda.
Magdaléna Gejdošová

Cica/ domáci rozmaznaný tiger, asi 1.7.2002
Azzalea BumbleBee ENDLESS INFINITY - Azalka / BRI čierna dymová - domáci miláčik, 23.7.2004
Čimko/ domáci kocúrik, jar 2004
Obrázok používateľa
Magda
šelma
šelma


 
Príspevky: 194
Založený: 10.10.2005 18:41
Bydlisko: Topolčany
Pohlavie: Žena

Reklamy

Re: Zakon o ochrane zvierat

Odoslaťod evusik 13.10.2005 8:53

janula napísal:(4) Primeraným dôvodom na usmrtenie zviera»a je
f) usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je moľné zabezpeči» náhradnú starostlivos»,


tento paragraf nechava pomerne velky priestor na topenie maciatok, vyhadzovanie do kontajnerov a pod. :-(
Obrázok používateľa
evusik
BIG BOSS CATS
BIG BOSS CATS


 
Príspevky: 806
Založený: 5.9.2005 20:46
Bydlisko: Košice
Pohlavie: Žena

Reklamy

Re: Zakon o ochrane zvierat

Odoslaťod janula 13.10.2005 10:16

evusik napísal:
tento paragraf nechava pomerne velky priestor na topenie maciatok, vyhadzovanie do kontajnerov a pod. :-(


.. nuz ja som si ten zakon nevymyslela :-/ .. i ked suhlasim s tebou, ze tento bod je trosku nedomysleny :-(
Jana Ondrušková
Artuš zo Studénky, CZ (polosibírsky kocúrik, kastrát *12.6.2005)
Numto Surgut Sibirsk, CZ (SIB d23, kastrát *9.4.2005)
Obrázok používateľa
janula
Čestný člen
Čestný člen


 
Príspevky: 1606
Založený: 10.5.2005 10:24
Bydlisko: Nitra
Pohlavie: Žena

Reklamy

Odoslaťod Andulka 12.4.2006 19:33

ten bod je síce široký, ale existuje ešte aj niečo ako nehumánne zaobchádzanie...neviem presne, kde to tam je a ani sa mi to nechce hľadať, ale viem určite, že to nie je dovolené.
Osobne som sa s tým našťastie nestretla a dôfam, že ani nestretnem, ale počula som kdeaké ohavnosti. Ani sa mi o tom nechce širšie rozpisovať.
Obrázok používateľa
Andulka
šelma
šelma


 
Príspevky: 161
Založený: 29.3.2006 18:02
Bydlisko: Petržalka (BA)
Pohlavie: Žena

Reklamy

Odoslaťod Brďo 13.2.2007 9:32

Reagujem trochu neskoro,ale uvedené téma ma veľmi zaujíma z hľadiska vzťahu poľovníkov k mačkám. SPZ (slovenský poľovnícky zväz) aj v tomto zákone (Zákon č. 488/2002Z. z., § 21, ods. 3 písm. d.) si presadil výnimku. A dodržiavanie sa prejavilo v Skúšobnom poriadku pre poľovníckych psov, konkrétne v Skúške odvahy stavačov (znenie najdete na stránkach mackysos.sk - fórum - vo vyhľadávaní zadať slovo "Skúšobný"). Doporučujem navštíviť stránky www.kockaapravo.cz.
Obrázok používateľa
Brďo
Mačka / Kocúr
Mačka / Kocúr


 
Príspevky: 106
Založený: 13.2.2007 8:40
Bydlisko: Bratislava
Pohlavie: Muž

Reklamy

Odoslaťod lujza6 28.2.2007 11:30

dobry den, neuvazuje OZ Slovenske macky o trestnom oznameni na pachatelov v suvislosti s upalenim macky, ktore odvysielala TV Markiza v uplynulych dnoch?
lujza6
Pozorovateľ
Pozorovateľ


 
Príspevky: 10
Založený: 24.2.2007 21:17
Pohlavie: Nešpecifikované

Reklamy

Odoslaťod Petuska 28.2.2007 19:57

lujza6 napísal:dobry den, neuvazuje OZ Slovenske macky o trestnom oznameni na pachatelov v suvislosti s upalenim macky, ktore odvysielala TV Markiza v uplynulych dnoch?

Už sa spisuje petícia a dúfam, že tých bláznov postihne najvyšší trest! :evil:
Viac o tom nájdeš v tejto téme: http://www.cats.sk/forum/viewtopic.php? ... c&start=45 .
Diskusia o tomto čine sa začína príspevkom od fluffy555.
BAGHEERA \"Bagi\" (*28.4.2006)
LILY \"Lilinka\" (*30.3.2003 +29.5.2006)
Obrázok používateľa
Petuska
Cat eXpert
Cat eXpert


 
Príspevky: 286
Založený: 23.10.2005 18:21
Bydlisko: Banská Bystrica
Pohlavie: Žena

Reklamy

trest

Odoslaťod Andulka 2.3.2007 12:36

lenže aby tí odľudi mohli byť potrestaní, niekto ich musí obviniť, podať trestné oznámenie...neurobí tak OZ? K petícii sa pridávam. A samozrejme, aj k listu pre ministerstvá. Nič si momentálne neželám viac, ako to, aby konečne začali takých darebákov (aj "krajšie" by som ich vedela pomenovať, lenže pravidlá fórta to nedovoľujú) stíhať a aby konečne aj boli trestaní. Aby sa takým a podobným ohavnostiam predchádzalo.
Ešte jedna drobnosť: rodičia súhlasia s takou "zábavkou"? Čo keby to niekto urobil ich "vydareným" potomkom? Zaslúžili by si to.
Obrázok používateľa
Andulka
šelma
šelma


 
Príspevky: 161
Založený: 29.3.2006 18:02
Bydlisko: Petržalka (BA)
Pohlavie: Žena

Reklamy

Odoslaťod Brďo 6.3.2007 9:12

Vážený milovníci mačiek a zvierat, chcel by som Vám dať do pozornosti, čo sa podarilo naším zákonodarcom dostať do zákona o ochrane zvierat. Napriek mojej súkromnej snahe o zakázanie podobnej činnosti, podarilo sa poľovníkom (schválne nehovorím lesníkom) presadiť do zákona zabíjanie mačiek. Neviem či sa nejaká organizácia ohradila proti tomuto zneniu. Je to neskutočná facka do tváre všetkým organizáciám, ktoré sa zaoberajú záchranou mačiek.

39 ZÁKON z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti

§ 22 ods. 3, písm.:

d) štvať zviera proti zvieraťu, cvičiť alebo skúšať zviera na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku pernatých ravcov na lov zveri a prípravy zvieraťa na jeho vypustenie do voľnej prírody a používať živé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov; :sipka: za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom živom zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného psa podľa osobitného predpisu,106) :evil:

106) Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

Tu je text uvedenej skúšky:

Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov
Predmety skúšok (disciplíny)

26. Skúška odvahy (SO)
Časový limit: 5 minút
Skúšky slúžia na overenie si práce stavača pri styku so škodlivou zverou. Usporadúvanie týchto skúšok je dôležité tak z chovateľského hľadiska (overenie ostrosti u jednotlivých plemien, línií), ako aj pre praktické poľovníctvo (zastavenie škodlivej zveri, prípadne jej zneškodnenie v miestach, kde nie je možné použiť strelnú zbraň). Tieto skúšky sa usporadúvajú väčšinou ako samostatné skúšky. Zo skúšok odvahy sa nevyhotovuje rozhodcovská tabuľka, známku rozhodca uvedie v prehľade výsledkov skúšok a v preukaze o pôvode psa. Stavač sa môže zúčastňovať na SO dovtedy, kým nedosiahne známku 4.
Na skúškach posudzujú rozhodcovia s kvalifikáciou pre všestranné skúšky.
Skúšky sa organizujú zásadne s vylúčením verejnosti, za čo zodpovedajú rozhodcovia. Usporiadateľ zabezpečí strelca, ktorý v prípade potreby, na pokyn rozhodcu, zneškodní škodlivú zver.
Absolvovanie skúšok odvahy je podmienkou pre účasť na všestranných skúškach.
Vodič psa je povinný dostaviť sa včas na otvorenie skúšok, priniesť si so sebou jednu zdravú vyspelú mačku. Vodič musí mať so sebou potvrdenie od veterinárneho lekára o jej zdravotnom stave a o tom, že nie je kotná alebo krátko po okotení.
Skúšky sa musia robiť v prehľadnom teréne, bez stromov a krov v okruhu aspoň 200 metrov. Porast v tomto teréne má byť nízky, najlepšie skosená tráva, nízke strnisko ap. Za vybraný terén zodpovedajú usporiadatelia. Hlavný rozhodca pred otvorením skúšok preskúma vhodnosť terénu a zabezpečí ďalšie opatrenia pre úspešný priebeh skúšok. Vymedzí priestor na odloženie škodlivej zveri, určí miesto, odkiaľ sa bude vypúšťať zver a pes a zároveň miesto pre vodiča psa. Zver sa vypúšťa najmenej 100 krokov od miesta, kde je odložená ostatná škodlivá zver a od miesta, kde sú vodiči so psami a vypúšťa ju jeden z rozhodcov. Vodič vypustí za ňou psa až na pokyn rozhodcu. Skúšanie jedného psa trvá 5 minút. Vodič môže psa mierne povzbudzovať zo vzdialenosti 10 krokov. Ak pes zastaví mačku bližšie ako na 10 krokov od neho, musí vodič na pokyn rozhodcu odstúpiť na túto vzdialenosť, aby mohol pes pracovať samostatne. Vodič sa môže k psovi približovať len vtedy, ak pes zastaví mačku na mieste. Približuje sa pomaly, normálnym krokom. V žiadnom prípade nesmie utekať.
Ak vodič nepočúvne pokyny rozhodcov, pes je diskvalifikovaný.
Ak mačka psovi uniká a rozhodca zistí, že pes ju nemôže dobehnúť, nariadi zneškodniť ju. Ak pes mačku zastaví a práca je ukončená, hlavný rozhodca dá pokyn mačku chytiť, v krajnom prípade zneškodniť.

Známkou 4
sa hodnotí pes, ktorý mačku v určenom limite zneškodní.
Známkou 3
sa hodnotí pes, ktorý mačku zastaví, pokúsi sa aspoň dva razy o chvat, je s ňou v stálom styku a má o ňu veľký záujem.
Známkou 2
sa hodnotí pes, ktorý mačku zastaví, zaštekáva, drží ju na mieste až do príchodu vodiča, ktorý by ju mohol (v praxi) zneškodniť.
Známkou 1
sa hodnotí pes, ktorý mačku zastaví, má však o ňu len malý záujem.
Známkou 0
sa hodnotí pes, ktorý nemá o mačku záujem, alebo jej umožní uniknúť alebo pes, ktorý odíde od mačky, aj keď mu neuniká. Ak pes mačku zneškodní, mal by ju priniesť vodičovi. Ak ju neprinesie, nemá to vplyv na známku z odvahy.

Známky za výkon z jednotlivých predmetov sú:
4) výborne, 3) veľmi dobre, 2) dobre, 1) dostatočne, 0) nedostatočne.
Obrázok používateľa
Brďo
Mačka / Kocúr
Mačka / Kocúr


 
Príspevky: 106
Založený: 13.2.2007 8:40
Bydlisko: Bratislava
Pohlavie: Muž

Reklamy

Odoslaťod Monika 6.3.2007 9:24

To je snad zly vtip :ikillyou: Toto je podla mna uz naozaj vrchol :achtung: a drzost v tejto dobe uzakonit nieco podobne, ked sa vsetci snazia o ochranu zvierat. To ochranarske organizacie naozaj nesleduju legislativu a pripomienkove konania????

Navrhujem do otvoreneho listu, ktory poputuje na prislusne ministerstva (este stale sa zbieraju tu na portaly cats suhlasy s vyzvou) doplnit aj zrusenie casti tohto zakona. To uz naozaj nie je normalne, v tomto state si snad uzakoni kazdy co chce :-(
Brdo, ak poznas sposob a kde tlacit na vypustenie tejto casti v zakone, budem rada ak nam pomozes.
„Keby sme sa ku každému, koho stretneme, chovali s rovnakou nežnosťou, ktorou zahŕňame mačku - tiež by priadli."
„Mimochodom, ak sa rozhovoríme o mačkách, je takmer nemožné, aby sme boli považovaní za osobu celkom normálnu."

Selma /DOM kastrát, *09.09.2001
EC. Miša Mafia /EUR n 24, kastrát, *13.04.2002, †14.03.2011
GIC. Klára Alexandra Ché /EUR ns 24, kastrát, *09.08.2001
CH. Agnii Haricat, CZ /TUA e 22, kastrát, *14.02.2003
Obrázok používateľa
Monika
BIG BOSS CATS
BIG BOSS CATS


 
Príspevky: 793
Založený: 9.5.2005 18:55
Bydlisko: Bratislava
Pohlavie: Žena
Počet mačiek: 0

Reklamy

Odoslaťod Andulka 6.3.2007 9:48

kurníkšopa, to aby sme spísali ďalšiu petíciu, veď toto nie je normálne! nech si ostrosť svojich stavačov trénujú na sebe, špinavci! Čo je veľa, to je veľa. To si zákonodarci hovoria ochrancoviA prírody? nech sa hanbia za také zákony!!! Admin, ty si taký akčný a vieš, ako na to, spíš petíciu s možnosťou pridania podpisu tak ako to bolo urobené v tom prípade upálenej mačičky, a ja ju podpíšem a ešte aj svojich známych zagitujem!
To kedykoľvek nejaký pako s flintou môže len tak zabiť moje záhradné krásavice, ale nejde len o ne...ide o všetky voľne žijúce mačky. Kurník, začínam si priať, aby sa riadne rozmnožili veškeré hlodavce od chrčkov až po čierne krysy!
v skutočnosti nemám nič ani proti týmto tvorom, aj to sú živé stvorenia a vôbec nie sú ošklivé ani odporné, naopak, sú celkom milé, ale ich premnoženie tiež nie je na úžitok, a práve aj voľne žijúce mačky sa starajú o reguláciu množstva hlodavcov...a teda nechápem, prečo ich tí blázni nazývajú škodnou, nakoniec aj líšky ak je dostatok hlodavcov, papkajú ich radi...
Nikdy som nemala poľovníkov v obľube - a po topmto nech mi nikto nehovorí, akí sú to dobrí a starostliví ľudia, ktorým záleží na prírode...prdľačky! :zhebni:
Naposledy upravil Andulka dňa 6.3.2007 9:54, celkovo upravené 1 krát.
Obrázok používateľa
Andulka
šelma
šelma


 
Príspevky: 161
Založený: 29.3.2006 18:02
Bydlisko: Petržalka (BA)
Pohlavie: Žena

Reklamy

Odoslaťod Brďo 6.3.2007 11:06

Monika napísal:To je snad zly vtip :ikillyou: Toto je podla mna uz naozaj vrchol :achtung: a drzost v tejto dobe uzakonit nieco podobne, ked sa vsetci snazia o ochranu zvierat. To ochranarske organizacie naozaj nesleduju legislativu a pripomienkove konania????

Navrhujem do otvoreneho listu, ktory poputuje na prislusne ministerstva (este stale sa zbieraju tu na portaly cats suhlasy s vyzvou) doplnit aj zrusenie casti tohto zakona. To uz naozaj nie je normalne, v tomto state si snad uzakoni kazdy co chce :-(
Brdo, ak poznas sposob a kde tlacit na vypustenie tejto casti v zakone, budem rada ak nam pomozes.


Ahoj Monika,

Nie nie je to zlý vtip, je to krutá realita. Minulí rok som podnikal nejaké kroky ale zatiaľ bez výsledne. Došlo k výmene názorov cez elektronickú poštu s p. Miroslavom Uhríkom, ktorý vystupoval za redakciu internetových stránok chovateľskej stanice maďarských stavačov Vizsla (www.vizsla.sk). Napísal som mail na ministerstvo pôdohospodárstva a na štátnu veterinárnu správu – odpovede som sa nedočkal. Tiež som kontaktoval p. Ďurkoviča z TV JOJ a ten chcel natočiť niečo akčné do spravodajstva. Ďalej som komunikoval s novinárom, ktorého prezývka je KORZÁR, ten to posunul na nejakú redaktorku z časopisu ŽIVOT ale tá sa mi dodnes neozvala. Ďalej som oslovil redakciu časopisu PES a MAČKA. Odtiaľ sa mi ozvala redaktorka p. Zoje Csoková a požiadala ma o nejaké materiály. Tie som jej poskytol. Povedala ešte, že potrebuje dať priestor aj druhej strane. Zatiaľ sa neozvala. Teraz chcem napísať list priamo ministrovi pôdohospodárstva p. Jureňovi, ktorý pošlem normálnou poštou. Celé moje doterajšie snaženie je vlastne jedna veľká facka, ktorú som dostal v podobe uvedeného zákona. Prečo sa tak vo veci angažujem? Pred rokom nám pes zabil nášho prvého kocúrika. Vzhľadom k tomu, že tieto skúšky prebiehajú v mesiacoch marec a apríl (miesto a presný dátum sa mi nepodarilo zistiť), mám veľké obavy či náš GUSTAF sa nestane ďalšou obeťou.
Pokiaľ by ste chceli pomôcť bolo by dobré ak by sa vedeli dohodnúť (viem, že je to veľmi ťažké) ochranárske organizácie a napísali spoločný otvorený list na ministerstvo pôdohospodárstva, štátnej veterinárnej správe, slovenskému chovateľskému zväzu a do parlamentu. Jeho kópiu poskytli médiám. Pokiaľ niekto pozná nejakú celebritu, ktorá má rovnaký názor na vec ako mi a bola ochotná sa v médiách k danej veci vyjadriť, bolo by to vynikajúce.
Obrázok používateľa
Brďo
Mačka / Kocúr
Mačka / Kocúr


 
Príspevky: 106
Založený: 13.2.2007 8:40
Bydlisko: Bratislava
Pohlavie: Muž

Reklamy

Odoslaťod Brďo 6.3.2007 11:10

Ešte jedna poznámka. Neviem si predstaviť ako pes rozozná mačku divú (ktorá je celoročne chránená) od mačky domácej (zdivenej), ktorá je divoko sfarbená.
Obrázok používateľa
Brďo
Mačka / Kocúr
Mačka / Kocúr


 
Príspevky: 106
Založený: 13.2.2007 8:40
Bydlisko: Bratislava
Pohlavie: Muž

Reklamy

Ďalšia


  • Reklamy

Naspäť na Útulky a ochrana zvierat

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.

  • Reklamy
fb